جدول هزینه های ثبت نام نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها- توسعه ملی

اعضای هیات علمی عضو انجمن

1200000 ریال

اعضای هیات علمی غیر عضو انجمن

1500000 ریال

دانشجویان عضو انجمن

800000 ریال

دانشجویان غیر عضو انجمن

1200000 ریال

شرکت کنندگان آزاد

1500000 ریال

 

توجه: بابت مقاله دوم به بعد 300000 ریال به مبلغ ثبت نام به ازای هر مقاله اضافه میگردد.

 

جدول هزینه اسکان برای شرکت کنندگان

نام هتل/ خوابگاه

قیمت (به ازای هر شب)

هتل نگین بجنورد (سه ستاره)

دوتخته: 1750000ریال

سه تخته: 2220000 ریال

چهارتخته: 2570000ریال

هتل کوروش (سه ستاره)

دوتخته: 1000000ریال

دو تخته: 880000ریال

هتل آسمان (تک ستاره)

3تخته: 770000ریال

6تخته: 660000ریال

هتل لاله (سه ستاره)

1تخته: 1700000ریال

دو تخته: 2200000 ریال

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد (به همراه صبحانه)

هر نفر 350000 ریال

 

 توجه: با توجه به زمان برگزاری کنفرانس ممکن است قیمت هتلها با اندکی تغییر مواجه شود.

 توجه: پژوهشگران محترم می توانند برای رزرو هتل  از طریق جستجو  در اینترنت  اقدام نمایند.شماره حساب بانکی جهت واریز مبالغ: 0108462198009 بانک ملی به نام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردآدرس وب سایت کنفرانس: http://conf.bojnourdiau.ac.ir/dea9