نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها- توسعه ملی 

 

لیست کارگاههای آموزشی ارائه شده

کارگاه اول:

عنوان کارگاه: ارزيابي عملكرد ويژه مديران

اساتيد مدرس: آقايان دكتر عزيزالله معمارياني، عادل آذر، عباسعلي نورا، علي محقر، محمد خدابخشي، رضا فرضي پور و فرهاد حسين زاده لطفي

تاریخ و زمان برگزاری: روز سه شنبه مورخ 1396/06/14 ساعت 19-14

مکان برگزاری کارگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

 سرفصل ها:
مفاهيم اوليه ارزيابي عملكرد
بودجه بر مبناي عملكرد بر اساس برنامه ششم
مشاوره به مديران در حوزه هاي ارزيابي عملكردکارگاه دوم:

عنوان کارگاه: مدل سازي تحليل پوششي داده ها با نرم افزار R

مدرس: دكتر محسن واعظ قاسمی، دکتر زهره مقدس

تاریخ و زمان برگزاری:

مکان برگزاری کارگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

توجه: جزئيات بیشتر درباره کارگاه فوق متعاقبا اعلام خواهد شد