درگذشت پدر علم تحليل پوششي داده‌هاي ايران تاریخ انتشار: 1396/01/18

 دبيرخانه نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها درگذشت آقاي دكتر غلامرضا جهانشاهلو، پدر علم تحليل پوششي داده‌هاي ايران را به خانواده محترم ا ...

ادامه مطلب »

ارسال چکیده مقالات تاریخ انتشار: 1395/11/25

از نویسندگان مقالات دعوت می شود از روز دوشنبه 1395/11/25 پس از ثبت نام اولیه در وب سایت کنفرانس و ورود به سامانه چکیده مقاله خود را به دبیرخانه کنفران ...

ادامه مطلب »

حامیان کنفرانس