جدول هزینه های ثبت نام کارگاه آموزشی همسانه سازی ژن و انتقال آن

ثبت نام در کارگاه

120,000 تومان

صبحانه

1,500 تومان

نهار

4,500 تومان

شام

3,000 تومان

اقامت یک شب در خوابگاه دانشگاه

15,000 تومان

 

 

 

شماره حساب بانکی جهت واریز مبالغ: 0108462198009 بانک ملی به نام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردآدرس وب سایت کنفرانس: http://conf.bojnourdiau.ac.ir/gene